• ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ นางสาวชนิกา วรสิษฐ

  18 มกราคม 2561

  อ่านรายละเอียด

 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง

  18 มกราคม 2561

  อ่านรายละเอียด

 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ศ.ดร.สพญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ

  18 มกราคม 2561

  อ่านรายละเอียด

 • รับสมัครแพทย์ใช้ทุนประจำภาควิชา

  18 มกราคม 2561

  อ่านรายละเอียด

ข่าวทั้งหมด »»
ติดตามข่าวสารจาก FAN PAGE

ติดตาม Youtube Department of Parasitology,MD, KKU