• รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  11 พฤษภาคม 2561

  อ่านรายละเอียด

 • ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  11 พฤษภาคม 2561

  อ่านรายละเอียด

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ นางสาวชนิกา วรสิษฐ

  18 มกราคม 2561

  อ่านรายละเอียด

 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง

  18 มกราคม 2561

  อ่านรายละเอียด

ข่าวทั้งหมด »»
ติดตามข่าวสารจาก FAN PAGE

ติดตาม Youtube Department of Parasitology,MD, KKU