• ศ. ไพบูลย์ สิทธิถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิต คณะแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัลระดับโลก

  27 กันยายน 2561

  อ่านรายละเอียด

 • ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ประจำปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  19 กรกฎาคม 2561

  อ่านรายละเอียด

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  11 พฤษภาคม 2561

  อ่านรายละเอียด

 • ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  11 พฤษภาคม 2561

  อ่านรายละเอียด

ข่าวทั้งหมด »»
ติดตามข่าวสารจาก FAN PAGE

ติดตาม Youtube Department of Parasitology,MD, KKU